SIFALL (Et fem costat)

El projecte “Et fem costat s’inspira en l’expertesa del projecte Casa d’infants, per realizar una atenció amb la mateixa metodología, però al propi domicili de les famílies.

Així doncs, es treballa amb l’objectiu de potenciar les capacitats i els vincles familiar dins de la pròpia llar. Garantint d’aquesta manera el dret de l’infant a viure en familia, focalitzant-se en l’acompanyament de les famílies per garantir que la criança esdevingui respectuosa i saludable.

Estructura

El projecte “Et fem costat” s’estructura actualment com a projecte pilot amb professionals multidisciplinars, mantenint el mateix perfil professional que la Casa d’Infants, educador/a social, treballador/a familiar, psicològ/a, pedagòg/a i Direcció.

Cada profesional fa incidència amb les famílies des de la seva expertesa, amb uns objectius establerts per la propia familia, a cada área.

Tipologia d’Intervenció

Es tracta de l’acompanyament a famílies amb infants i adolescents, des de 0 mesos fins als 18 anys, que es trobin en situació de vulnerabilitat.

Actualment les famílies son derivades pels EAIA, però també hi ha la possibilitat de ser derivades per CSS o per altres serveis com les Cases d’Infants.

Les accions que es desenvolupin s’orientaran a la millora del benestar familiar. Així doncs, es valora que el projecte es mantingui durant un any amb cada nucli familiar.