Espais de criança

ELS ESPAIS FAMILIARS

L’Espai Familiar és un servei adreçat a les famílies amb nadons i infants de 0 a 3 anys. És un espai grupal on es donen múltiples interaccions: l’adult amb el seu infant, l’adult amb l’altre adult, l’adult amb altres infants, adults i infants amb els professionals del servei i, finalment, els professionals entre ells.

Les persones professionals que atenen el servei realitzen un acompanyament familiar global, entenent la família com un sistema que va més enllà del vincle de persona progenitora/fill/a o també adult/cuidador/infant. Per tant és un servei d’acompanyament en la criança per part d’aquests professionals, i al mateix temps també és un espai de trobada per fer xarxa entre famílies i evitar l’aïllament en l’etapa de criança 0-3 anys. S’ofereix un espai de joc i de relació on els infants poden explorar i relacionar-se entre ells i també amb les persones adultes.

Són llocs integradors, interculturals i respectuosos que promouen estils de vida saludables. Els objectes i materials que hi ha a l’espai són comunitaris. D’aquesta manera s’aprèn a compartir, ordenar, tenir cura i utilitzar d’una manera conjunta entre l’infant i l’adult. L’acompanyament que es realitza amb les famílies es fa des d’una actitud oberta i de respecte en la criança dels infants, oferint diferents propostes per a afavorir el desenvolupament integral dels infants en un context socialitzador.

MINUTS MENUTS, SERVEI DE CANGURATGE

El servei de canguratge Minuts Menuts, per a la conciliació familiar és un servei d’atenció a la infància per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal. És un servei adreçat a tota la població, però especialment per a famílies monoparentals amb una xarxa fràgil i manca de recursos. El col·lectiu que atén són els infants de 4 mesos a 6 anys. Les famílies poden deixar els infants de forma puntual per assistir a cursos formatius, recerca de feina, visita mèdica, pràctica esport, gestions personals, etc.

ELS OBJECTIUS QUE ENGLOBEN AL SERVEI:

En relació a les famílies:

  • Contribuir a l’harmonització de la vida laboral, familiar i personal mitjançant un servei que respongui a les necessitats de conciliació existents.
  • Afavorir l’accés a les famílies a cursos de formació ocupacional, així com la seva ocupació.
  • Facilitar l’accés, la promoció i el manteniment al seu lloc de treball.
  • Promoure el benestar de les unitats familiars.
  • Facilitar un temps propi per a les famílies que els permeti participar plenament en la seva comunitat per tal d’enfortir el seu paper actiu en la societat.

En relació als infants:

Oferir una atenció bàsica i una atenció lúdica, social i educativa als infants que es queden sols en absència de la seva mare, pare o persona responsable.

  • Habilitar espais que contribueixin al desenvolupament de la personalitat infantil mitjançant el joc i les joguines.
  • Presentar l’activitat lúdica com a recurs educatiu i creatiu en el seu temps lliure.