Cases d’infants

El projecte “Cases d’Infants” és un servei residencial d’estada temporal que té com a principal objectiu, treballar les capacitats d’infants i adolescents i les de les seves famílies, i possibilitar així el seu retorn a la llar o la seva emancipació. El projecte funciona des de l’any 2010, i encara està a l’espera d’incloure’s a la cartera de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.

“Cases d’Infants” està concebut com un recurs d’intervenció sòcioeducativa que centra la seva actuació amb membres de la família com a elements generadors del canvi. Aquesta intervenció es planifica i s’executa en un entorn de vida quotidiana on es posa especial atenció en l’anàlisi i acció educativa orientada a identificar l’estil relacional present a la familia atesa i així acompanyar-la en el seu procés de millora.

Actualment, el projecte “Cases d’Infants” és un servei de gestió delegada que compta amb 10 Cases de DGAIA i 3 Cases del CSSB.

Estructura

Les Cases d’Infants poden tenir una entitat individual o agrupar-se de dos en dos en una unitat territorial ubicada en el mateix territori.
Aquesta unitat territorial comparteix la Direcció i l’Equip d’Intervenció Familiar que integra professionals dels àmbits de la psicologia, la pedagogia i treball social. Cada Casa individualment disposa d’una persona professional d’educació social referent, 6 persones educadores correferents i dos professionals del treball familiar.

Tipologia d’intervenció

Es tracta d’infants i joves, la situació dels quals requereix d’una separació temporal de la família ja que hi ha una situació de risc greu o de desemparament i s’aplica una mesura de guarda protectora o tutela.
La intervenció anirà dirigida a plantejar la incorporació a l’entitat com una ajuda i s’haurà de dissenyar el projecte d’intervenció amb la família, que integrarà el Pla de treball de l’EAIA.
Les accions que es desenvolupin s’orientaran a la recuperabilitat de l’entorn familiar per fer viable un retorn ràpid de l’infant o jove al seu nucli familiar. La previsió inicial de retorn no pot durar més d’un any. Aquest retorn es podrà fer d’una manera més o menys progressiva segons l’evolució de la situació familiar.

Amb la col·laboració de: