Estructura directiva

En aquest apartat s’inclou la informació més rellevant referent al nostre govern corporatiu, així com les reunions i acords del nostre patronat durant l’exercici vigent. Tanmateix s’inclou informació relativa la composició de l’equip directiu.

Patronat

Presidència:
Sr. Miquel Calm

Vicepresidència 1a:
Sr. Jordi Pascual

Secretaria:
Sra. Pilar Bosch

Vocalies:
Sra. Ester Fornells
Sr. Carles Turon

Equip Directiu

Gerència
Sr. Joan del Rio

Direcció de Persones:
Sr Juan Carlos García

Direcció Tècnica:
Sra. Mónica García

Cap d’Administració i Finances:
Sra. Araceli Reales

Informe Govern Corporatiu

Descarrega’t el document aquí

Codi de Bon Govern i Bones Pràctiques

Presència territorial

Actualment, la Fundació Acció Social Infància compta amb més de 210 professionals que es distribueixen en diversos serveis i projectes educatius que gestionem arreu de Catalunya.

FASI Barcelona

C/ Vilardell, 29, entresòl 1a
08014 Barcelona
Tel. 93 550 79 00

Presència en xarxes

Xarxes d’àmbit local i nacional per promoure la innovació, la col·laboració i l’intercanvi d’experiències en l’àmbit social i de la infància i l’adolescència.