La Fundació

La Fundació Acció Social Infància (FASI) és una organització del sector dels serveis a les persones amb vocació d’impulsar, per mitjà de la intervenció familiar, projectes innovadors en l’atenció a la infància en risc de Catalunya.

El nostre ADN

Vers un futur digne i la igualtat d’oportunitats.

Som una iniciativa social

Treballem amb i per persones.

Com ens organitzem

Equip directiu, organigrama i govern corporatiu.

La nostra mirada

Base metodològica de la nostra intervenció.

Dades anuals:

Professionals

No-binàries

Dones

Homes

Cases d’Infants

Infants i joves ates@s

SIFE

Infants i joves ates@s

SAF

Famílies / Infants i joves ates@s

SAIF

Joves ates@s