El nostre ADN

Projectes d’innovació vers l’atenció de la infància en risc social i les seves famílies.

Acompanyem infants i a les seves famílies

des d’un abordatge preventiu que garanteixi el dret dels infants a viure en família.

Els nostres serveis

Coneix la nostra acció a través dels nostres serveis.

Missió, Visió i Valors

Missió

Treballem perquè els infants que viuen en entorns vulnerables puguin exercir el seu dret de créixer en família. Ho fem desenvolupant i gestionant projectes i serveis d’àmbit socioeducatiu i comunitari que milloren les competències i habilitats parentals i el benestar dels infants i joves.

Visió

Volem ser l’organització de referència en l’acompanyament de famílies que viuen situacions de vulnerabilitat, innovant en solucions de caire preventiu, i garantint que els adults desenvolupin les capacitats que els permetran gaudir de la criança dels seus infants i joves.

Valors

 1. Família: posem la família al centre de les nostres accions.
 2. Excel·lència: ens comprometem amb l’excel·lència generant impacte per aconseguir la transformació social.
 3. Participació: promovem la participació en totes les nostres actuacions.
 4. Bona gestió: vetllem per la sostenibilitat econòmica i social i la bona gestió dels recursos de l’entitat.
 5. Transparència: actuem amb transparència i rendim comptes públicament de la nostra gestió.

“Som una entitat sense ànim de lucre, que vam néixer fa poc més de 10 anys i que enfoquem la nostra acció vers l’abordatge de situacions dels infants amb les seves famílies”

Javier Martínez

CEO , FASI

Pla Estratègic 2019-2022

El Pla Estratègic compartit per tota l’organització vetlla per garantir els drets i les oportunitats de les persones, tenint en compte els seus interessos, necessitats i desitjos.

Es desplega assegurant 3 condicions bàsiques: accions pel bé comú, de servei públic i sent per deixar de ser.

 1. Atenció centrada en la persona dins l’acció comunitària.
 2. Disposar dels recursos per a poder exercir com a servei públic que som.
 3. Capacitat d’adaptació i d’incidència per a garantir l’acompliment i la millora de les polítiques socials i la defensa de l’espai professional.
 4. Posar la innovació i la tecnologia al servei de la millora contínua.
 5. Zero residus: seqüència 9 R’s: repensar, redissenyar, refabricar/renovar, reparar, redistribuir, reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar.
 6. Evolucionar vers un model de governança i participació que vetlli per integrar tots els i les agents que interactuen amb l’organització.

Formem part de Plataforma Educativa

Un grup d’organitzacions d’iniciativa social que treballen per millorar la qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió social i la defensa dels seus drets.

Treballem plegats per tal d’optimitzar els avantatges d’innovar i treballar de manera conjunta reconeixent persones, generant oportunitats.

Les entitats que constitueixen Plataforma Educativa comparteixen les següents línies estratègiques:

 • Reconversió sostenible dels Serveis d’atenció residencial en models d’atenció comunitària.
 • Adoptar un enfocament eficient i eficaç de servei públic basat en el bé comú.
 • Utilitzar la seqüència 9R’s: repensar, redissenyar, refabricar/renovar, reparar, redistribuir, reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar.
 • Posar la innovació al servei del desenvolupament Humà sostenible amb criteris de proximitat, equitat i sostenibilitat.
 • Tenir la capacitat d’adaptació i incidència per a garantir el compliment i millora de les polítiques socials.

Política de les entitats

Una organització d’iniciativa social que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió social i la defensa dels seus drets.

Plataforma Educativa té establertes tot un seguit de polítiques, des de la gestió de les persones fins a la intervenció social, que s’articulen per garantir el bon funcionament de cadascuna de les organitzacions que en formen part.

En el document Política de les Entitats es pot trobar un recull de totes aquelles polítiques que subscriuen les entitats i que a partir de la seva aprovació aplica a totes les persones que configuren el patronat de cadascuna de les organitzacions així com a l’equip directiu de les mateixes que alhora són les persones responsables de vetllar per la seva aplicació en el dia a dia de cada un dels serveis i programes que es porten a terme.

Participació i millora

Aquesta política té una vocació participativa, que implica una constant avaluació, evolució i millora, i que s’enriquirà a través de les aportacions realitzades mitjançant espais participatius de treball interdisciplinari i interorganitzacional.

Les actualitzacions són aprovades per l’Òrgan de Govern de cada Organització membre.

Sistema de qualitat

Plataforma Educativa té implantat un sistema de gestió de la qualitat de l’entitat, recollit en el corresponent Manual de Qualitat a l’abast de totes les persones de l’organització.

A la Fundació Acció Social Infància considerem que la qualitat és un aspecte implícit en tot el que fem i en com ho fem, i que ha de restar com un dels valors que ens defineix. Tot i haver-ho integrat en cada fase del nostre dia a dia, amb la voluntat de visualitzar-ho tant internament com externament, estem desenvolupant un sistema de gestió de la qualitat seguint criteris de l’EFQM.

Hem iniciat la procedimentació de cada un dels processos que tenen a veure amb el funcionament dels serveis que desenvolupem, com també estandarditzant, registrant i documentant tot el que té a veure amb l’organització de la seu central i de la resta de serveis que ofereixen atenció als infants, adolescents i famílies.

Aquesta web utiliza cookies pròpies per funcionar correctament. Cal acceptar el seu ús i el processament de dades per aquest propòsit.   
Privacidad