Projecte IWI

Què és l’IWI

IWI és un projecte pioner innovador a Catalunya, format per un equip de facilitadores, que té com a objectiu acompanyar les famílies interessades per a millorar el seu estat de benestar. Utilitza la metodologia denominada Family Group Conference, que té els seus orígens a Nova Zelanda i que es va desenvolupar gràcies a les aportacions i perspectives de la població autòctona Maori.

El projecte creu en les capacitats de la pròpia família i confia que, a través del diàleg, les persones poden arribar a treballar les seves relacions per tal de millorar la seva situació familiar.

A qui va dirigit

IWI acompanya a totes aquelles persones amb fills i filles menors a càrrec que detecten dificultats dins de les seves pròpies famílies i tenen la voluntat d’afrontar-les.

Amb aquesta visió l’IWI dona suport per tal d’ajudar a les famílies a cercar i fer-se conscients de les persones que tenen al voltant: les seves persones de referència, les persones que estimen, el seu entorn i la seva comunitat , que els poden acompanyar en aquestes dificultats.

Com es porta a terme

Es facilita la creació d’un espai segur involucrant a la comunitat, on la família i les menors poden expressar la seva veu i opinió sobre el que necessiten per fer front a les situacions que es troben a haver d’afrontar i, conjuntament amb la seva xarxa de referència, trobar solucions.

El procés es reparteix de la següent manera:

Per contactar amb nosaltres ho podeu fer a través de projecte_iwi@fasi.cat

Trobades Individuals

Les professionals es reuneixen amb cada membre de la unitat familiar per coneixer-se, comprendre les seves inquietuds i temes que desitgen abordar a la sessió final.

Activació de la comunitat

En el procés, preguntem als membres de la família sobre les persones que desitgen convidar a l’última reunió, fomentant així la creació d’una comunitat de suport al voltant de la família.

Celebració de la reunió familiar

En l’última sessió, es reuneixen totes les persones convidades per la família. Durant aquesta sessió, es presenten els temes seleccionats i s’arriba a acords de manera comunitària, generant un pla d’acció.

Seguiment

Després de la sessió de celebració, alguns mesos més tard, les professionals d’IWI tornen a reunir-se amb la família per dialogar sobre els acords presos durant la celebració.

Es tracta d’un moment de retrobament per agrair a tota la comunitat per l’esforç realitzat i per visualitzar els canvis viscuts.