Les direccions dels serveis de FASI constantment cerquen recursos i estratègies per poder acompanyar als seus equips des d’un vessant experimental i vivencial.

read more