Pel SAIF (Servei per a adolescents i famílies) ahir va ser un dia molt enriquidor! Es va celebrar el primer dia de les Jornades per a professionals sobre Pressió estètica i grassofòbia, organitzades pel Centre per a Famílies amb Adolescents.

read more