Aquest dijous 27 de juny, FASI i Infància i Família hem iniciat un curs de formació interna. Impartit per les mateixes professionals de la casa, la formació té com a objectiu proporcionar als nostres equips una bona base teòrica, conceptual i pràctica en la teoria sistèmica, d’attachament i trauma, adaptat a l’acció psicoeducativa que desenvolupem en cadascun dels nostres serveis.

read more