SAF (Servei d’Acompanyament Familiar)

El Servei d’Acompanyament Familiar (SAF) és un servei innovador per famílies amb fills i filles de 0 a 18 anys, que combina intervencions educatives grupals amb teràpia familiar sistèmica per promocionar la qualitat del vincle i les relacions entre pares, mares i fills i filles, en el marc d’una educació afectiva i assertiva cap a l’autonomia i desenvolupament global de la persona.

El SAF ofereix un acompanyament temporal proper en l’assoliment d’objectius de millora familiar en el camí cap a la resiliència i el benestar, atenent conflictes de convivència i situacions de crisi que amenacin l’adequada funció parental. Es concep com un servei de prevenció, voluntari i totalment gratuït, que recolza les fortaleses de les famílies per ajudar-les a trobar les pròpies solucions en la criança, educació i relació amb els fills i filles.

Com treballem?

En una Entrevista Inicial, la persona educadora i el o la persona professional de la psicologia del SAF acorden amb la família un petit Pla de Treball amb objectius realistes assolibles en un període de 3 a 6 mesos. En base a les necessitats de la família, se li proposa un itinerari personalitzat integrat per una o més de les següents modalitats d’atenció:

1. Grups de mares i pares.
2. Teràpia familiar sistèmica.
3. Grups de gestió emocional per adolescents.
4. Grups d’ajuda mútua.

Es realitzarà una Entrevista de Revisió amb la persona psicologa i la educadora a la meitat de la intervenció per tal que família i professionals puguin valorar la trajectòria realitzada fins aleshores, revisar el Pla de Treball i reorientar-lo si fos necessari. Al final del procés hi haurà una Entrevista Final.

Amb la col·laboració de:

Aquesta web utiliza cookies pròpies per funcionar correctament. Cal acceptar el seu ús i el processament de dades per aquest propòsit.   
Privacidad