‘Comunicació en l’adolescència’, jornades de formació per a professionals a càrrec del SAIF

05/07/2024 | FASI

Aquesta setmana el SAIF ha organitzat unes jornades de formació dirigides a professionals, centrades en la comunicació amb adolescents. Les jornades, titulades “Comunicació en l’adolescència: Claus des de la Comunicació No Violenta i les Pràctiques Restauratives”, s’han desenvolupat al llarg de tres dies amb tres sessions diferents. 

En la sessió inicial de dimarts, es va parlar del cervell adolescent, les noves adolescències i les noves formes de comunicació. Una jornada molt útil per contextualitzar els canvis socials i comunicatius dels actuals adolescents, com les tecnologies o la pandèmia han influenciat la manera de construir relacions, identitats o l’expressió de malestars. 

La segona sessió va estar a càrrec de l’Anna Serra, qui va explorar com ens comuniquem i va posar èmfasi en la importància de ser conscients de les experiències i situacions viscudes. Es va destacar la comunicació restaurativa com una eina clau per a la resolució de conflictes i per a una comunicació més efectiva amb els adolescents. 

Dijous, en la sessió final, els participants van treballar en la construcció d’eines per a la seva pràctica professional. Es van proporcionar recursos per a la intervenció basada en la Comunicació No Violenta, i es va introduir el “Temps de cercle” com una aplicació pràctica de la Comunicació Restaurativa. 

Aquestes jornades del SAIF han estat una oportunitat valuosa per als professionals per adquirir noves habilitats i coneixements que els permetran millorar la seva comunicació amb els adolescents, fomentant relacions més properes i saludables.